You are currently viewing พูดให้น่าฟัง โดยนำหลักจิตวิทยามาช่วย

พูดให้น่าฟัง โดยนำหลักจิตวิทยามาช่วย

  • Post author:
  • Post category:Blog

การสื่อสารของมนุษย์นั้นการพูดถือว่าเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานที่เราใช้สื่อสารกันเป็นอย่างแรกจากอดีตจนถึงปัจจุบันแม้ปัจจุบันจะมีช่องทางการพิมพ์หากันแบบการแชท แต่หลักการ พูดให้น่าฟัง นอกจากใช้สำหรับการพูดแล้วบางข้อยังสามารถนำมาใช้กับการพิมพ์ได้อีกด้วยโดยขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ในขณะนั้นว่าควรจะใช้คำพูดในลักษณะไหน คำพูดที่แตกต่างกันก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้คำและประโยคที่เหมาะสมกับการสนทนา เมื่อเทียบการสื่อสารผ่านทางการพิมพ์ข้อความกับการพูดแบบเห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามนั้น ประเภทที่มีประสิทธิภาพและมีผลต่ออีกฝ่ายมากกว่าจะเป็นการสนทนาแบบเห็นหน้า

พูดให้น่าฟัง พูดยังไง

มนุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมเสียงดนตรีทั้งเสียงธรรมชาติและสิ่งรับรอบตัวก็ถูกจัดสร้างขึ้นมาเป็นทำนองที่ไพเราะและมนุษย์เคยชินกับเสียงนั้นตั้งแต่เกิด เป็นเหตุผลที่ทำให้มนุษย์ชื่นชอบการฟังเสียงต่างๆและเสียงเพลง และเสียงเหล่านี้หากอยู่ในโทนเสียงพี่ไม่สูงเกินไปหรือไม่ต่ำจนเกินไปก็จะสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ฟังได้ ยิ่งการใช้โทนเสียงที่ราบเรียบจนเกือบจะเป็นเส้นตรงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีผลในการสร้างความผ่อนคลายมากเท่านั้นแต่ไม่นับเป็นข้อดีในการพูดสนทนาเพื่อเร่งเร้าหรือหวังผลหากคุณต้องการเรียกร้องความสนใจจากอีกฝ่ายควรใช้โทนเสียงในการพูดแบบสูงต่ำสลับกันคล้ายกับคุณกำลังร้องเพลงโดยที่ไม่มีเครื่องดนตรี แต่การพูดไม่ต้องให้คีย์ของเสียงต่างกันมากนักเพื่อเพิ่มกิมมิกให้ผู้ฟังอยากสนใจฟังนั่นเอง

นอกจากการพูดการฟังก็สำคัญ

การที่เราอยากให้อีกฝ่ายฟังเรานั้นเราก็ต้องฟังเขาก่อน การนำเอาอวัจนะภาษาต่างๆมาใช้ สามารถช่วยได้มากสำหรับการทำให้ผู้พูดหรือผู้ฟังอีกฝ่านสนใจ ตัวอย่างการเป็นคู่สนทนาที่ดีนั่นคือ สายตาควรจับจ้องอยู่ที่ฝ่ายที่สนทนาด้วย แต่ไม่ใช่การจ้องเขม็งจนเกินไปเป็นการจ้องมองแบบสนใจ และในช่วงที่อีกฝ่ายพูดเราต้องเป็นฝ่ายเงียบฟังไม่พูดแทรกฟังแล้วจับประเด็นใจความแล้วนำสิ่งที่ได้รับฟังนั้นประมวลผลออกมา ว่าเราควรพูดแต่ลักษณะไหนจึงจะเกี่ยวข้องกับความสนใจของอีกฝ่าย และดึงให้เขาเข้ามาสนใจสิ่งที่เราจะพูดได้ หากระหว่างที่เราฟังอีกฝ่ายพูดแล้วต้องการแสดงความเห็นเราอาจใช้การพยักหน้าเข้ามาช่วยและเมื่ออีกฝ่ายพูดจบเราจึงพูดบ้างอีกฝ่ายก็จะรับรู้ได้จากการแสดงออกทางท่าทางของเราทำให้เขาตั้งจัยรับฟังเราเช่นกัน